Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 129.690 0,0 0,1 0,0 2004
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 1.538.911.272 0,6 769,5 -19,4 2005
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 2.018.000.122 0,8 1.009,0 31,1 2006
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ -464.486.312 -0,2 -232,2 -123,0 2007
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 3.038.394.390 1,2 1.519,2 -754,1 2008
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 6.095.789.104 2,5 3.047,9 100,6 2009
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 6.796.173.147 2,8 3.398,1 11,5 2010
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 2.906.409.247 1,2 1.453,2 -57,2 2011
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 27.471.962.508 11,2 13.736,0 845,2 2012
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 15.238.511.698 6,2 7.619,3 323,3 2013
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 960.396.293 0,4 480,2 -93,7 2014
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 17.653.725.622 7,2 8.826,9 1.738,2 2015
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 11.115.646.964 4,5 5.557,8 -37,0 2016
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 17.824.000.000 7,3 8.912,0 94.406,9 2017
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 17.700.200.000 7,2 8.850,1 -0,7 2018
ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 19.001.000.000 7,8 9.500,5 7,3 2019