Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 66.415.271 0,0 33,2 0,0 2004
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 11.022.610.852 4,5 5.511,3 0,0 2005
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 13.200.931.413 5,4 6.600,5 0,0 2006
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 14.870.744.516 6,1 7.435,4 0,0 2007
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 17.432.896.869 7,1 8.716,4 0,0 2008
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 13.334.247.887 5,4 6.667,1 0,0 2009
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 12.729.800.864 5,2 6.364,9 0,0 2010
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 13.529.903.669 5,5 6.765,0 0,0 2011
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 13.405.632.806 5,5 6.702,8 0,0 2012
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 14.887.215.219 6,1 7.443,6 0,0 2013
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 17.659.693.362 7,2 8.829,8 18,6 2014
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 25.151.600.807 10,3 12.575,8 42,4 2015
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 25.071.390.519 10,2 12.535,7 -0,3 2016
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 26.938.300.000 11,0 13.469,2 107.330,9 2017
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 30.238.000.000 12,3 15.119,0 12,2 2018
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки 34.539.000.000 14,1 17.269,5 14,2 2019