Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) 5.043.000.000 2,1 2.521,5 0,0 2017
Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) 5.328.000.000 2,2 2.664,0 5,7 2018
Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) 5.816.000.000 2,4 2.908,0 9,2 2019