Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Долгорочни обврзници 1.997.667.672 0,8 998,8 0,0 2016
Долгорочни обврзници 17.824.000.000 7,4 8.912,0 94.406,9 2017