Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Долгорочни обврзници 1.997.667.672 0,8 998,8 0,0 2016
Долгорочни обврзници 17.824.000.000 7,3 8.912,0 94.406,9 2017
Долгорочни обврзници 17.700.200.000 7,2 8.850,1 -0,7 2018
Долгорочни обврзници 19.001.000.000 7,8 9.500,5 7,3 2019