Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Домашни даноци на стоки и услуги 62.188.539.573 25,9 31.094,3 0,0 2015
Домашни даноци на стоки и услуги 69.050.412.092 28,7 34.525,2 11,0 2016
Домашни даноци на стоки и услуги 75.300.363.000 31,3 37.650,2 109.234,6 2017
Домашни даноци на стоки и услуги 77.782.037.000 32,4 38.891,0 3,3 2018