Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Други владини услуги 787.237.015 0,3 393,6 0,0 2004
Други владини услуги 1.189.201.866 0,5 594,6 13,9 2005
Други владини услуги 772.526.038 0,3 386,3 -35,0 2006
Други владини услуги 1.516.058.324 0,6 758,0 96,2 2007
Други владини услуги 1.595.661.409 0,7 797,8 5,3 2008
Други владини услуги 1.720.835.247 0,7 860,4 7,8 2009
Други владини услуги 2.372.579.332 1,0 1.186,3 37,9 2010
Други владини услуги 2.118.856.362 0,9 1.059,4 -10,7 2011
Други владини услуги 2.312.264.966 0,9 1.156,1 -8,8 2012
Други владини услуги 2.064.612.011 0,8 1.032,3 -22,8 2013
Други владини услуги 2.611.642.931 1,1 1.305,8 26,5 2014
Други владини услуги 3.343.943.777 1,4 1.672,0 28,0 2015
Други владини услуги 3.467.196.273 1,4 1.733,6 3,7 2016
Други владини услуги 4.347.964.000 1,8 2.174,0 114.901,2 2017
Други владини услуги 4.241.454.000 1,7 2.120,7 -2,4 2018
Други владини услуги 4.704.619.000 1,9 2.352,3 10,9 2019