Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Други задолжувања во странство 16.426.739.441 6,8 8.213,4 0,0 2015
Други задолжувања во странство 27.836.795.182 11,6 13.918,4 69,5 2016
Други задолжувања во странство 12.300.000.000 5,1 6.150,0 71.238,3 2017