Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Други задолжувања во странство 16.426.739.441 6,7 8.213,4 0,0 2015
Други задолжувања во странство 27.836.795.182 11,4 13.918,4 69,5 2016
Други задолжувања во странство 12.300.000.000 5,0 6.150,0 71.238,3 2017
Други задолжувања во странство 32.734.000.000 13,4 16.367,0 166,1 2018
Други задолжувања во странство 23.430.900.000 9,6 11.715,5 -28,4 2019