Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Меѓународни развојни агенции 4.310.807.117 1,8 2.155,4 0,0 2015
Меѓународни развојни агенции 4.459.309.416 1,9 2.229,7 3,4 2016
Меѓународни развојни агенции 8.608.385.000 3,6 4.304,2 113.898,2 2017