Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Меѓународни развојни агенции 4.310.807.117 1,8 2.155,4 0,0 2015
Меѓународни развојни агенции 4.459.309.416 1,8 2.229,7 3,4 2016
Меѓународни развојни агенции 8.608.385.000 3,5 4.304,2 113.898,2 2017
Меѓународни развојни агенции 6.147.763.000 2,5 3.073,9 -28,6 2018
Меѓународни развојни агенции 6.501.116.000 2,7 3.250,6 5,7 2019