Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Претприемачки приход и приход од имот 71.146.806 0,0 35,6 0,0 2004
Претприемачки приход и приход од имот 3.505.493.268 1,4 1.752,7 92,2 2005
Претприемачки приход и приход од имот 3.669.034.148 1,5 1.834,5 4,7 2006
Претприемачки приход и приход од имот 3.568.869.029 1,5 1.784,4 -2,7 2007
Претприемачки приход и приход од имот 5.548.474.241 2,3 2.774,2 55,5 2008
Претприемачки приход и приход од имот 3.806.483.917 1,6 1.903,2 -31,4 2009
Претприемачки приход и приход од имот 1.993.293.832 0,8 996,6 -47,6 2010
Претприемачки приход и приход од имот 377.098.477 0,2 188,5 -81,1 2011
Претприемачки приход и приход од имот 191.758.405 0,1 95,9 -84,7 2012
Претприемачки приход и приход од имот 274.090.939 0,1 137,0 -41,4 2013
Претприемачки приход и приход од имот 302.994.773 0,1 151,5 10,5 2014
Претприемачки приход и приход од имот 727.790.072 0,3 363,9 140,2 2015
Претприемачки приход и приход од имот 365.367.940 0,1 182,7 -49,8 2016
Претприемачки приход и приход од имот 501.972.000 0,2 251,0 51.537,6 2017
Претприемачки приход и приход од имот 264.238.000 0,1 132,1 -47,4 2018
Претприемачки приход и приход од имот 255.030.000 0,1 127,5 -3,5 2019