Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Приходи од наплатени дадени заеми 400.000.000 0,2 200,0 0,0 2018
Приходи од наплатени дадени заеми 200.000.000 0,1 100,0 -50,0 2019