Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Продажба на капитални средства 3.613.673 0,0 1,8 0,0 2004
Продажба на капитални средства 1.441.820.727 0,6 720,9 -54,4 2005
Продажба на капитални средства 19.195.829.652 8,0 9.597,9 1.231,4 2006
Продажба на капитални средства 461.221.721 0,2 230,6 -97,6 2007
Продажба на капитални средства 800.063.935 0,3 400,0 73,5 2008
Продажба на капитални средства 404.662.187 0,2 202,3 -49,4 2009
Продажба на капитални средства 318.762.509 0,1 159,4 -21,2 2010
Продажба на капитални средства 395.882.299 0,2 197,9 24,2 2011
Продажба на капитални средства 397.144.167 0,2 198,6 -20,7 2012
Продажба на капитални средства 328.865.821 0,1 164,4 -36,8 2013
Продажба на капитални средства 235.236.301 0,1 117,6 -28,5 2014
Продажба на капитални средства 334.568.550 0,1 167,3 42,2 2015
Продажба на капитални средства 591.115.053 0,2 295,6 76,7 2016
Продажба на капитални средства 1.000.000.000 0,4 500,0 235.194,1 2017