Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Продажба на капитални средства 3.613.673 0,0 1,8 0,0 2004
Продажба на капитални средства 1.441.820.727 0,6 720,9 -54,4 2005
Продажба на капитални средства 19.195.829.652 7,8 9.597,9 1.231,4 2006
Продажба на капитални средства 461.221.721 0,2 230,6 -97,6 2007
Продажба на капитални средства 800.063.935 0,3 400,0 73,5 2008
Продажба на капитални средства 404.662.187 0,2 202,3 -49,4 2009
Продажба на капитални средства 318.762.509 0,1 159,4 -21,2 2010
Продажба на капитални средства 395.882.299 0,2 197,9 24,2 2011
Продажба на капитални средства 397.144.167 0,2 198,6 -20,7 2012
Продажба на капитални средства 328.865.821 0,1 164,4 -36,8 2013
Продажба на капитални средства 235.236.301 0,1 117,6 -28,5 2014
Продажба на капитални средства 334.568.550 0,1 167,3 42,2 2015
Продажба на капитални средства 591.115.053 0,2 295,6 76,7 2016
Продажба на капитални средства 1.000.000.000 0,4 500,0 235.194,1 2017
Продажба на капитални средства 200.000.000 0,1 100,0 -80,0 2018
Продажба на капитални средства 400.000.000 0,2 200,0 100,0 2019