Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Странски влади 6.724.990 0,0 3,4 0,0 2015
Странски влади 2.626.956 0,0 1,3 -60,9 2016
Странски влади 239.444.000 0,1 119,7 74.773,0 2017
Странски влади 322.183.000 0,1 161,1 0,0 2019