Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Трансфери од други нивоа на власт 153.259.197 0,1 76,6 0,0 2004
Трансфери од други нивоа на власт 5.523.102.555 2,3 2.761,6 43,8 2005
Трансфери од други нивоа на власт 16.301.959.419 6,8 8.151,0 195,2 2006
Трансфери од други нивоа на власт 260.038.872 0,1 130,0 0,0 2009
Трансфери од други нивоа на власт 1.578.660.290 0,7 789,3 0,0 2013
Трансфери од други нивоа на власт 1.138.405.872 0,5 569,2 -27,9 2014
Трансфери од други нивоа на власт 895.736.443 0,4 447,9 0,0 2016
Трансфери од други нивоа на власт 1.824.088.000 0,8 912,0 29.420.674,2 2017
Трансфери од други нивоа на власт -11.462.448.000 -4,8 -5.731,2 -728,4 2018