Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Блок дотации 0 0,0 0,0 0,0 2004
Блок дотации 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Блок дотации 0 0,0 0,0 -100,0 2006
Блок дотации 1.487.941.140 0,6 744,0 -100,0 2007
Блок дотации 8.908.183.026 3,6 4.454,1 498,7 2008
Блок дотации 11.046.851.792 4,5 5.523,4 24,0 2009
Блок дотации 11.661.891.307 4,8 5.830,9 5,6 2010
Блок дотации 12.513.022.547 5,1 6.256,5 7,3 2011
Блок дотации 13.721.840.970 5,6 6.860,9 9,7 2012
Блок дотации 13.811.903.628 5,6 6.906,0 0,7 2013