Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Вложувања и нефинансиски средства 801.883.724 0,3 400,9 0,0 2015
Вложувања и нефинансиски средства 975.196.268 0,4 487,6 21,6 2016
Вложувања и нефинансиски средства 1.290.011.000 0,5 645,0 105.210,5 2017
Вложувања и нефинансиски средства 1.342.124.000 0,5 671,1 4,0 2018