Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Градежни објекти 98.425.456 0,0 49,2 0,0 2004
Градежни објекти 534.881.409 0,2 267,4 443,4 2005
Градежни објекти 764.047.879 0,3 382,0 42,8 2006
Градежни објекти 932.156.366 0,4 466,1 22,0 2007
Градежни објекти 1.520.540.571 0,6 760,3 63,1 2008
Градежни објекти 579.665.479 0,2 289,8 -61,9 2009
Градежни објекти 763.442.362 0,3 381,7 0,0 2011
Градежни објекти 926.212.441 0,4 463,1 21,3 2012
Градежни објекти 977.069.862 0,4 488,5 -20,7 2013
Градежни објекти 1.110.750.781 0,5 555,4 0,0 2015