Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Дотации од ДДВ 0 0,0 0,0 0,0 2004
Дотации од ДДВ 378.696.280 0,2 189,3 -100,0 2005
Дотации од ДДВ 813.000.000 0,3 406,5 114,7 2006
Дотации од ДДВ 817.000.000 0,3 408,5 0,5 2007
Дотации од ДДВ 989.000.000 0,4 494,5 21,1 2008
Дотации од ДДВ 1.159.849.000 0,5 579,9 17,3 2009
Дотации од ДДВ 195.862.000 0,1 97,9 -83,1 2010
Дотации од ДДВ 1.164.166.663 0,5 582,1 494,4 2011
Дотации од ДДВ 1.340.000.000 0,5 670,0 15,1 2012
Дотации од ДДВ 1.540.000.000 0,6 770,0 14,9 2013