Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Други градежни објекти 1.452.757.593 0,6 726,4 0,0 2004
Други градежни објекти 2.173.031.785 0,9 1.086,5 49,6 2005
Други градежни објекти 3.054.138.289 1,2 1.527,1 40,5 2006
Други градежни објекти 3.894.758.466 1,6 1.947,4 27,5 2007
Други градежни објекти 6.276.748.347 2,6 3.138,4 61,2 2008
Други градежни објекти 5.540.059.121 2,3 2.770,0 -11,7 2009
Други градежни објекти 7.119.241.774 2,9 3.559,6 28,5 2010
Други градежни објекти 8.541.176.284 3,5 4.270,6 20,0 2011
Други градежни објекти 8.594.327.879 3,5 4.297,2 0,6 2012
Други градежни објекти 7.080.805.530 2,9 3.540,4 -28,0 2013