Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Други тековни расходи 1.361.032.015 0,6 680,5 0,0 2004
Други тековни расходи 1.331.277.206 0,5 665,6 -2,2 2005
Други тековни расходи 1.568.933.402 0,6 784,5 17,9 2006
Други тековни расходи 1.608.339.494 0,7 804,2 1,2 2007
Други тековни расходи 2.234.562.641 0,9 1.117,3 38,9 2008
Други тековни расходи 1.772.449.797 0,7 886,2 -20,7 2009
Други тековни расходи 1.653.655.159 0,7 826,8 -6,7 2010
Други тековни расходи 1.661.072.911 0,7 830,5 0,4 2011
Други тековни расходи 1.488.669.020 0,6 744,3 -10,4 2012
Други тековни расходи 1.577.823.588 0,6 788,9 -7,1 2013