FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Исплата по извршни исправи 810.217.020 0,2 405,1 0,0 2015
Исплата по извршни исправи 207.450.000 0,1 103,7 -74,4 2016
Исплата по извршни исправи 212.350.000 0,1 106,2 102.262,0 2017