Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Исплата по извршни исправи 810.217.020 0,3 405,1 0,0 2015
Исплата по извршни исправи 699.020.173 0,3 349,5 -13,7 2016
Исплата по извршни исправи 212.350.000 0,1 106,2 102.262,0 2017
Исплата по извршни исправи 153.350.000 0,1 76,7 -27,8 2018