Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Исплата по извршни исправи 894.210.675 0,4 447,1 0,0 2011
Исплата по извршни исправи 757.235.099 0,3 378,6 0,0 2012
Исплата по извршни исправи 860.321.537 0,4 430,2 13,6 2013
Исплата по извршни исправи 687.867.122 0,3 343,9 -20,0 2014
Исплата по извршни исправи 810.217.020 0,3 405,1 0,0 2015
Исплата по извршни исправи 699.020.173 0,3 349,5 -13,7 2016
Исплата по извршни исправи 629.392.390 0,3 314,7 -10,0 2017
Исплата по извршни исправи 153.350.000 0,1 76,7 -27,8 2018
Исплата по извршни исправи 155.447.000 0,1 77,7 1,4 2019