Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.268.032.931 3,0 3.634,0 0,0 2004
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 8.411.005.037 3,4 4.205,5 15,7 2005
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 8.816.273.582 3,6 4.408,1 4,8 2006
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.909.274.772 5,3 6.454,6 46,4 2007
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 19.902.183.458 8,1 9.951,1 54,2 2008
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 13.417.568.202 5,5 6.708,8 -32,6 2009
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 15.365.516.996 6,3 7.682,8 14,5 2010
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 17.797.537.675 7,3 8.898,8 15,8 2011
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 18.868.111.440 7,7 9.434,1 6,0 2012
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 16.612.575.540 6,8 8.306,3 -22,3 2013