Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.002.941.100 ,0 1.501,5 0,0 2004
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.802.988.891 ,0 1.401,5 -6,7 2005
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.202.117.409 ,0 1.601,1 14,2 2006
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.377.065.920 ,0 1.688,5 5,5 2007
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.658.771.780 ,0 1.829,4 8,3 2008
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.102.314.264 ,0 1.551,2 -15,2 2009
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.211.511.000 ,0 1.605,8 3,5 2010
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.223.499.039 ,0 1.611,7 0,4 2011
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.672.627.594 ,0 1.836,3 13,9 2012
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.751.246.674 ,0 1.875,6 1,6 2013