Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на возила 114.110.826 0,0 57,1 0,0 2017