Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на возила 173.329.000 0,1 86,7 0,0 2017
Купување на возила 135.527.000 0,1 67,8 -21,8 2018