Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на возила 114.110.826 ,0 57,1 0,0 2017
Купување на возила 135.527.000 ,0 67,8 -21,8 2018