Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на мебел 146.767.950 0,0 73,4 0,0 2017