Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Купување на мебел 246.112.000 0,1 123,1 0,0 2017
Купување на мебел 287.715.000 0,1 143,9 16,9 2018