Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Надоместоци 65.827.039 0,0 32,9 0,0 2015
Надоместоци 49.753.202 0,0 24,9 -24,4 2016
Надоместоци 47.169.000 0,0 23,6 82.594,6 2017
Надоместоци 46.091.000 0,0 23,0 -2,3 2018