Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Надоместоци 65.827.039 ,0 32,9 0,0 2015
Надоместоци 49.753.202 ,0 24,9 -24,4 2016
Надоместоци 39.128.682 ,0 19,6 -21,4 2017
Надоместоци 46.091.000 ,0 23,0 -2,3 2018