Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Основни плати 16.267.568.189 6,6 8.133,8 0,0 2012
Основни плати 16.498.999.659 6,7 8.249,5 0,0 2014
Основни плати 17.649.077.951 7,2 8.824,5 7,0 2015
Основни плати 18.561.601.708 7,6 9.280,8 5,2 2016
Основни плати 18.179.436.919 7,4 9.089,7 -2,1 2017
Основни плати 19.403.233.000 7,9 9.701,6 1,6 2018
Основни плати 20.269.745.000 8,3 10.134,9 4,5 2019