Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Привремени вработувања 0 0,0 0,0 0,0 2004
Привремени вработувања 0 0,0 0,0 -100,0 2005
Привремени вработувања 0 0,0 0,0 -100,0 2006
Привремени вработувања 0 0,0 0,0 -100,0 2007
Привремени вработувања 0 0,0 0,0 -100,0 2008
Привремени вработувања 0 0,0 0,0 -100,0 2009
Привремени вработувања 858.365.159 0,3 429,2 -100,0 2010
Привремени вработувања 97.842.273 0,0 48,9 -88,6 2011
Привремени вработувања 72.774.398 0,0 36,4 -25,6 2012
Привремени вработувања 80.710.548 0,0 40,4 -5,3 2013