Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 0 ,0 0,0 0,0 2004
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 182.693.860 ,0 91,3 -100,0 2005
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 318.354.495 ,0 159,2 74,3 2006
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 367.453.305 ,0 183,7 15,4 2007
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 598.879.225 ,0 299,4 63,0 2008
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 561.879.865 ,0 280,9 -6,2 2009
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 174.855.305 ,0 87,4 -68,9 2010
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 105.359.314 ,0 52,7 -39,7 2011
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 103.563.533 ,0 51,8 -1,7 2012
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 94.269.104 ,0 47,1 -37,2 2013