Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Разни трансфери 11.798.042.193 4,5 5.899,0 0,0 2015
Разни трансфери 11.727.468.553 4,5 5.863,7 -0,6 2016
Разни трансфери 13.678.844.000 5,3 6.839,4 99.907,3 2017
Разни трансфери 14.891.416.000 5,7 7.445,7 8,9 2018