Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Разни трансфери 7.202.493.221 2,9 3.601,2 0,0 2011
Разни трансфери 9.434.315.051 3,8 4.717,2 0,0 2013
Разни трансфери 11.865.947.039 4,8 5.933,0 25,8 2014
Разни трансфери 11.798.042.193 4,8 5.899,0 0,0 2015
Разни трансфери 11.727.468.553 4,8 5.863,7 -0,6 2016
Разни трансфери 13.170.013.316 5,4 6.585,0 12,3 2017
Разни трансфери 14.891.416.000 6,1 7.445,7 8,9 2018
Разни трансфери 15.886.188.000 6,5 7.943,1 6,7 2019