FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 0 0,0 0,0 0,0 2004
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 4.173.949.198 1,8 2.087,0 -100,0 2005
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 34.246.482.015 14,6 17.123,2 720,5 2006
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 35.230.203.162 15,0 17.615,1 2,9 2007
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 40.980.142.487 17,5 20.490,1 16,3 2008
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 44.780.482.123 19,1 22.390,2 9,3 2009
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 46.844.713.998 20,0 23.422,4 4,6 2010
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 49.209.020.482 21,0 24.604,5 5,0 2011
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 50.821.102.131 21,7 25.410,6 3,3 2012
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 55.066.976.549 23,5 27.533,5 7,5 2013