Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 0 0,0 0,0 0,0 2004
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 4.173.949.198 1,6 2.087,0 -100,0 2005
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 34.246.482.015 13,2 17.123,2 720,5 2006
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 35.230.203.162 13,5 17.615,1 2,9 2007
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 40.980.142.487 15,7 20.490,1 16,3 2008
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 44.780.482.123 17,2 22.390,2 9,3 2009
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 46.844.713.998 18,0 23.422,4 4,6 2010
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 49.209.020.482 18,9 24.604,5 5,0 2011
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 50.821.102.131 19,5 25.410,6 3,3 2012
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 55.066.976.549 21,1 27.533,5 7,5 2013