Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 0 ,0 0,0 0,0 2004
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 4.173.949.198 ,0 2.087,0 -100,0 2005
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 34.246.482.015 ,0 17.123,2 720,5 2006
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 35.230.203.162 ,0 17.615,1 2,9 2007
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 40.980.142.487 ,0 20.490,1 16,3 2008
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 44.780.482.123 ,0 22.390,2 9,3 2009
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 46.844.713.998 ,0 23.422,4 4,6 2010
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 49.209.020.482 ,0 24.604,5 5,0 2011
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 50.821.102.131 ,0 25.410,6 3,3 2012
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 55.066.976.549 ,0 27.533,5 7,5 2013