Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 0 0,0 0,0 0,0 2004
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 4.173.949.198 1,7 2.087,0 -100,0 2005
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 34.246.482.015 14,0 17.123,2 720,5 2006
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 35.230.203.162 14,4 17.615,1 2,9 2007
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 40.980.142.487 16,7 20.490,1 16,3 2008
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 44.780.482.123 18,3 22.390,2 9,3 2009
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 46.844.713.998 19,1 23.422,4 4,6 2010
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 49.209.020.482 20,1 24.604,5 5,0 2011
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 50.821.102.131 20,7 25.410,6 3,3 2012
СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 55.066.976.549 22,4 27.533,5 7,5 2013