Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 22.604.740.739 8,7 11.302,4 0,0 2004
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 3.601.260.737 1,4 1.800,6 -84,1 2005
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 5.546.572.642 2,1 2.773,3 54,0 2006
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.806.113.713 3,8 4.903,1 76,8 2007
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.036.897.030 3,5 4.518,4 -7,8 2008
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.640.236.490 3,7 4.820,1 6,7 2009
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.581.379.605 3,7 4.790,7 -0,6 2010
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 8.908.339.771 3,4 4.454,2 -7,0 2011
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 10.409.151.918 4,0 5.204,6 16,8 2012
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 10.917.738.426 4,2 5.458,9 -7,7 2013