Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Социјални надоместоци 0 0,0 0,0 0,0 2004
Социјални надоместоци 4.173.949.198 1,7 2.087,0 -100,0 2005
Социјални надоместоци 3.862.777.352 1,6 1.931,4 -100,0 2006
Социјални надоместоци 3.836.033.828 1,6 1.918,0 -0,7 2007
Социјални надоместоци 3.950.578.066 1,6 1.975,3 3,0 2008
Социјални надоместоци 4.309.500.978 1,8 2.154,8 9,1 2009
Социјални надоместоци 5.149.304.952 2,1 2.574,7 0,0 2011
Социјални надоместоци 5.338.416.583 2,2 2.669,2 3,7 2012
Социјални надоместоци 5.833.317.912 2,4 2.916,7 9,3 2013
Социјални надоместоци 6.337.236.367 2,6 3.168,6 8,6 2014