FusionCharts will load here
вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Субвенции за приватни претпријатија 124.770.885 0,0 62,4 0,0 2015
Субвенции за приватни претпријатија 145.000.000 0,0 72,5 16,2 2016
Субвенции за приватни претпријатија 125.500.000 0,0 62,8 86.451,7 2017