Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Субвенции за приватни претпријатија 124.770.885 0,0 62,4 0,0 2015
Субвенции за приватни претпријатија 22.875.470 0,0 11,4 -81,7 2016
Субвенции за приватни претпријатија 125.500.000 0,0 62,8 86.451,7 2017
Субвенции за приватни претпријатија 150.400.000 0,1 75,2 19,8 2018