Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Субвенции за приватни претпријатија 30.486.589 0,0 15,2 0,0 2011
Субвенции за приватни претпријатија 36.015.561 0,0 18,0 0,0 2012
Субвенции за приватни претпријатија 67.618.802 0,0 33,8 87,7 2013
Субвенции за приватни претпријатија 96.527.906 0,0 48,3 42,8 2014
Субвенции за приватни претпријатија 124.770.885 0,1 62,4 0,0 2015
Субвенции за приватни претпријатија 22.875.470 0,0 11,4 -81,7 2016
Субвенции за приватни претпријатија 73.905.173 0,0 37,0 223,1 2017
Субвенции за приватни претпријатија 150.400.000 0,1 75,2 19,8 2018
Субвенции за приватни претпријатија 138.818.000 0,1 69,4 -7,7 2019