Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година