Периодичен приказ


вредност МКД % од вкупно вредност по жител МКД годишна промена % година
Тековни резерви 26.994.020 0,0 13,5 0,0 2016
Тековни резерви 50.000.000 0,0 25,0 99.900,0 2017
Тековни резерви 100.000.000 0,0 50,0 100,0 2018